16 thoughts on “Kaapse kornuit krakeel…”

  1. Hehehe! Hoor nou net! Ek is seker jy is ook ‘n oupa wat die oulikhede van die kleinkinders toeskryf aan jou gene, en die ongewenste koddighede aan die van die oupa aan die anderkant!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s