Eish!!

Noulat Vroukie moerig is vir my, lees ek hierso rond en kom af op die aardskuddende stuk literêre waarheid waarsonder die wêreld nie kan nie:: Carla-Marié Spies: “Funksionaliteit van die parateks in Lina Spies se vertaling van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis, in Afrikaans” Bliksem. nou gaat ek maar liewers witvoetjie soek by Vroukie, (gatkruip met ander woorde). In sulke hogere geselskap lek ek nederig my wonde.

15 thoughts on “Eish!!”

  1. Parateks = suggestiewe SMSSo waaroor die stuk eintlik gaan is oor hoe suksesvol suggestiewe SMSe nog hedendaags is.

  2. …gegewe die moreel-sosiale dekadensie van die verstedelikte Afrikaner in ‘n postmodernistiese surrealistiese milieu.

  3. Wat de hel voeg die stukkie kommentaar in waarde by, veral inaggenome dat 99,9833664% mense nie verstaan wat sy skryf nie?

  4. Vra dit. Dis net ‘n geleentheid om al die groot woorde wat sy op universiteit geleer het, te gebruik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s