‘n Nuwe wêreld wag

Ek is op die oomblik in ‘n baie veilige plek, ek het geen bekommernisse, geen vrese. Ek is beskerm en geborge, maar ek voel tog ek moet hier uit. Ek kan nie vir ewig hier bly nie. Ek het wasdom bereik, en ek moet aanbeweeg–die drang om voort te gaan is alles oorweldigend.  Ek hoor stemme, vreemde stemme wat ek nie voorheen gehoor het nie. Dit voel of iets my vasdruk, ek moet uit!! Die stemme–“Druk Mevroutjie!! Druk!” Die drukking word oorweldigend, ek wil vorentoe beur om dit te ontsnap maar dit kom golf op golf. Dan bars die wêreld voor my oop in ‘n verblindende lig, ek word voortgestu asof deur ‘n tonnel tot by die bron van die lig. Dan weer die stemme: “Hy is uit, hy is uit! dis ‘n seuntjie!! Geluk Mevroutjie!! ‘n Welgeskape seuntjie! Wat gaan julle hom noem?”  ‘n Bekende stem antwoord ” Lewies, sy naam is Lewies.”

Dan weer die ander stem: “Nurse, skryf daar in die kraamregister by 1 Oktober 1949: Lewies gebore om 3:24. “