Maak ‘n grote werklik saak? ‘n Kitseenakter in ‘n blitsbedryf.

Dramatis personae

Lewies, emeritus in die fleur van sy senior jare

Vroukie, vroukie van Lewies, emerita in die fleur van haar senior jare.

Vroukie is besig om wasgoed uit ‘n wasgoedskottel te haal en dit op te vou.

Lewies doen iets op ‘n rekenaar daar by haar.

Vroukie:  (terwyl sy ‘n rooi verbleikte onderbroek tussen haar twee hande in die lug span Daar is opmerklike groot gate in die onderbroek.Die onderbroek kan enige kleur behalwe groen wees aangesien ‘n gaterige, groen onderbroek  steurende politieke konnotasies mag h^e.)

Jinne Lewies, jou onderbroeke is vrot van die gate.Kyk net hier. Kan hierdie goed nog hulle werk doen?

Lewies (kyk effens gesteurd op maar knik dan instemmend)

Jy is reg Vroukie. Daai goed is op. Sal jy asseblief vir my ‘n six pack by Pep koop as jy dorp toe gaan, XL.

Vroukie (verbaas) Extra large? Al jou klere is dan medium. Ek kan sien jy het ‘n bietjie dik in die diff geraak maar extra large?

Lewies (effens guitig) Nee man, nie extra large nie, extra long!

Vroukie (met ‘n twienkel in haar oog) Lewies, jy sal moet uithaal en wys om my te oortuig.

Gordyn sak. Vinnig.

 

 

 

8 thoughts on “Maak ‘n grote werklik saak? ‘n Kitseenakter in ‘n blitsbedryf.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s