Vir botter of vir wors

Ketieng ketanggg!! Ketieng ketonggg!!

Beier die klokke om en om

Kom bruilofsgaste kom!

Op hierdie dag in drie en sewentig

Sweer ek en Vroukie trou vir ewig

Geseënd en gespaar

Vir twee en veertig jaar

Gelukkig by mekaar.