Lag en die wereld lag saam met jou

Lag is darem ‘n snaakse ding. Dis niks anders nie as ‘n rits harde hikkerige geluide nie, sonder enige woordbetekenis maar gelaai met emosionele betekenis. So is daar die skelm laggie, die spotlag, die hartseer lag, die vermakerige lag, die hartlike lag van lekker samesyn. Lag kom ook in verskillede gedaantes,van ‘n sagte proeslaggie tot ‘n dawerende lag. Party mense lag so two stroke, hulle lag op asem in en op asem uit, op verskillende toonhoogtes. Hulle lag hulle self behoorlik uitasem. Dan is daar ook die skielike, onverwagse lag wat gewoonlik sonder enige rede kom. Die persoon  sal bv se “Vanoggend toe ek by my kar kom is die band pap” Geen rede vir ‘n gelaggery nie, maar hy sal dan bulderend en skril lag, ‘n geluid wat mens aan die geskal van ramshorings om Jericho se mure laat dink. Twee reaksies kom dan instinktief na vore, ten eerste skrik jy dat jy wip, en ten tweede oorval ‘n verleentheid jou omdat jy nou vir ‘n gelag skrik. Dan maak jy ook maar ‘n paar flou niksseggende laggeluide om die verleentheid weg te steek.

‘n Ander vreemde ding van lag is dat dit slegs die mense is wat  tande wys in ‘n gebaar van vreindelikhied. Okei, miskien oerang-oetange ook maar hulle is mos amper mense. Kyk, as ‘n hond vir jou sy tande wys is dit geen gebaar van vriendelike toenadering nie, maar ‘n besliste dreigement dat hy jou gaan byt.  So het die Hollandse koster van ‘n NG kerk daar in die Noord –Weste dit ervaar toe hy op ‘n warm Sondag ‘n lastige Foksterrier uit die kerk wou verjaag. Na die diens se die dominee vir hom “Dankie dat jy die brak uit die kerk gejaag het, Broer Koster. Maar dit was nie nodig om so lelik te praat nie.  Jy kon net gese het ‘Voetsek’, dan sou hy vanself gefokof het” Waarop die koster antwoord  “Maar Dominee, de donder dreigt mij dan!”

Sien, lag is lekker!