Tag Archives: Seun

Verbeel jou…twee

Verbeel jou jy loop heeldag en werk soek in die sites in Klerksdorp. Teen laat middag kry jy ‘n werkie. ‘n Lorrie met ‘n vrag stene moet afgelaai word voor donker. Dis harde werk, maar die baas betaal jou honderd Rand, genoeg vir papa en ‘n stukkie vleis. Daar is nog ietsie oor vir more. Dis al laat as jy by die huis kom, donker en koud, want dis winter. Die social het jou kind gevat, sê die neighbour, kyk, hier is die brief. Maar jy het net grade five by die skool gemaak en jy kan nie die brief lees nie. Die volgende dag gaan jy by die clinic. Die suster lees die brief. Die social sê hulle het jou kind in die straat gekry. Hy is klein, dis gevaarlik, die karre sal hom trap soos vir jou dogtertjie. Die kind is by die shelter in die dorp.  Die social sê ja, die kind is hier in die shelter. Hy is te klein om so alleen te bly.  Die kind bly by die neighbour, sê jy. Die kind is jou responsibility, nie die neighbour s’n nie, hy bly hier. Jy sien jou kind. Hy huil. Hy hou jou vas. Tata, sê hy, ek wil nie hier bly nie, ek wil saam met jou huis toe gaan. Wat maak jy, wie sal jou help?